Laman

Alamat: Jalan Pramuka, Komplek Smanda, Perum Bumi Pramuka Asri No 19 Blok D, Banjarmasin, Kalsel - Indonesia email: pusatkajiankebudayaanbanjar@yahoo.co.id

Selasa, 05 November 2013

Syair Sampana CaritaOleh: Rasta Albanjari

Sampana Carita merupakan nama salah satu jenis keris khas Banjar. Bercirikan bilah dengan luk yang berjumlah tiga hingga sembilan. Ciri tersebut yang membedakan Sampana Carita dengan jenis keris Sampana (juga keris khas Banjar). Dimana Sampana, bilah kerisnya lurus tanpa luk. Sampana Carita biasanya memiliki gagang (hulu) dengan motif Putri Manjinguk, baik terbuat dari kayu maupun kuningan, sedang Sampana kebiasaan memiliki gagang dengan motif Tungkung Jagung. Sampana Carita ditempa dengan estitika keindahan karena selain sebagai senjata tarung, juga merupakan perhiasan dan pegangan (gagaman) dengan mengambil apuah (tuah) untuk menaikkan darjah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi keris pada urang Banjar, dimana seringkali menjadi penanda status sosial seseorang. Semakin indah keris yang dimiliki, menandakan semakin tinggi tingkatan status sosial pemiliknya. Karena itulah, zaman dahulu seringkali para bangsawan membawa dua keris, satu diselipkan di pinggang dan satu lagi di pegang dengan tangan. Keris yang terselip di pinggang merupakan senjata tarung sedang yang dipegang adalah perhiasan sebagai penanda status sosial. Berikut gubahan syair yang menceritakan tentang Sampana Carita :
Assalamu’alaikum bamula perkataan
Bermula kalam kami tulisakan
Salam hormat kami haturakan
Syair disusun carita dirangkumakan

Bismillah pulang pangantar carita
Syair di susun dari lah kata
Kisah si karis Sampana Carita
Karisnya khas urang Banjar di Banua

Sampana Carita karis bernama
Luk badannya indah mempesona
Basarung perak bakilau cahaya
Bahulu tembaga basapuh amas sakulilingannya

Bahambur intan lantakan dihulunya
Putri Manjinguk sang hulu bernama
Gasan ingkutan tangan pagustiannya
Mewah maangkat darjah maruahnya

Sampana Carita pulang ada kisahnya
Dahulu kala Patih Ampat ampunnya
Basanding wan tiga karis lainnya
Basama-sama mahalau segala bala

Pambalah Batung Patih ampun nama
Hijau bajunya wan gancang tanaganya
Harat bapandir wan gagah perkasa
Sanggup maangkat batu liwar ganalnya

Kamana-mana wan tiga Patih lainnya
Sohor Patih Ampat galarannya
Malanglang buana di tanah Banua
Tentram Banua Banjar ulihnya

Pambalah Batung adalah Patih kadua
Nang partama Patih Panimba Sagara
Kuning bajunya harat manyalam urangnya
Karis Naga Runting itulah gagamannya

Ada jua Patih nang katiga
Garuntung Manau ia ampun nama
Babaju hirang bisa tarabang kasaktiannya
Balitung itulah karis gagamannya

Garuntung Waluh Patih kaampat diantaranya
Habang itu kalir pakaiannya
Hawas pandangan wan harat batatamba
Tilam Upih karis gagamannya bernama

Sampailah pada suatu masa
Patih Ampat sohor di Nusantara
Berduyun datang pandikar matan Jawa
Handak adu sakti itu maksudnya

Patih Ampat tiada tandingnya
Tiada sesiapa mampu mangalahakan buhannya
Wan karis gagaman nang dipunya
Ramailah pandikar bulik ngaran samata

Konon pulang ada kisahnya
Karis Cundung Campur ka Banua
Dikirim matan Majapahit asalnya
Handak mauji kasaktian itu maksudnya

Sampana Carita tarabang ka angkasa
Manyambut Cundung Campur di udara
Baadulah kadua karis dengan hebatnya
Bagarinting nyaring mamakakakan talinga

Manggah Cundung Campur diulahnya
Balitung pulang tarabang ka angkasa
Basaamaan manyarang wan Sampana Carita
Cundung Campur parak rapai awaknya

Baturun ka banyu di bawahnya
Cundung Campur bamaksud memperdaya
Namun apalah mau dikata
Di banyu Naga Runting manjaga

Cundung Campur bukah liwar lajunya
Tarabang ka tanah nang didapatinya
Tapi ianya kada manyangka
Tilam Upih perkasa manyambutnya

Tiga hari tiga malam ujar carita
Kisah karis Banjar baadu kasaktiannya
Imbah malam nang katiga
Luluh lantaklah Cundung Campur diulahnya

Sampana Carita sasuai wan nagarannya
Katuju bahayau bila malam tiba
Bulik bila subuh handak manyapa
Lalulah ia akan bacarita

Mangisahakan apa-apa nang dilihatnya
Bila tarabang bahayau mancari berita
Lalu dihabarakan ka saganap Banua
Jadi pangatahuan sang pagustiannya

Pituah bahari konon kabarnya
Sesiapa mambawa karis Sampana Carita
Selamatlah ia dari mara bahaya
Tahindar angkara berkat Nang Kuasa

Sampana Carita karis bernama
Dingin tanang bawaannya
Tiadalah angkara murka
Bakalahi bukanlah tujuannya

Hikayat bahari mangisahakan legenda
Sampana Carita balalah kaya biasa
Kungkuuk hayam parak manyahut dunia
Babuliklah ia ka pagustiannya

Nang kaya sudah jadi kabiasaannya
Baturai habarlah si Sampana Carita
Naga Runting rahatan guring terlena
Tabangun marasa taganggu karenanya

Sarik si Naga Runting ulihnya
Terputus lenanya karena Sampana Carita
Badiri Naga Runting dengan murkanya
Badagum bagaratak bumi dihantaknya

Sampana Carita pantang ditantang
Dinginan tapi bisa jua mamburangsang
Taimbai lah karis kaduanya tarabang
Laju mangguruh tingginya kada maalang-alang

Subuh nang sunyi gadangkaran diulahnya
Kadua karis sama saktinya
Hingga akhirnya paluang tabuka
Naga Runting mahantam Sampana Carita

Manumbuk Naga Runting dengan sangarnya
Sampana Carita bakilah dengan lihainya
Namun tiada urung hulunya takana
Maka limpaklah kapala hulunya

Tapusing-pusing si Sampana Carita
Amukan Naga Runting liwar dahsyatnya
Hulu Putri Manjinguk limpak kapalanya
Maulah Sampana Carita hilang kasaimbangannya

Sampana Carita gugur matan angkasa
Bapusing-pusing ia di udara
Alahai, tanah tinggal sahasta jaraknya
Alamat inilah akhir carita

Patih Ampat tabangun mandangar suara
Takajut malihat pusaka baungkara
Pambalah Batung baluncat ka udara
Ditangkapnya Sampana Carita dengan lembutnya

Salamatlah si karis Sampana Carita
Mamburangsang pulang handak ka angkasa
Ulih Pambalah Batung sang pagustiannya
Dimasukakan ka kumpang hilang amarahnya

Naga Runting masih manggurak parasaannya
Didinginakan ulih Panimba Sagara
Dimasukakan ka kumpang wadah kaguringannya
Supaya kada lagi banafsu angkara

Bapapadahlah kadua Patih nang bijaksana
Wan kadua pusaka nang tadi baungkara
Badangsanak kada bulih bamasam muha
Karena urang Banjar bungas hatinya

Lintuk pusaka nang badua
Khilaf wan kasalahannya
Mamuhun ampun maaf ulihnya
Kalah wan amarah tiada guna

Sabab itulah ujar legenda
Sampana Carita limpak hulunya
Bila tiada limpak kapalanya
Niscaya diragukan kaasliannya

Itulah Sampana Carita karis bernama
Nang katuju bahabar wan bacarita
Kada panas sifat bawaannya
Ianya ia bahati Pandita 

Itulah kisah nang kawa disampaiakan
Nang gubahannya matan legenda padatuan
Mudahan kawa diambil palajaran
Mudahan ada batambah pangatahuan

Wassalam kami haturakan
Tarimakasih kami ucapakan
Salah khilaf kami mohon dimaafkan
Izinkan kami baundur matan hadapan


)*Rasta Albanjari
*foto-foto keris Sampana Carita. di foto oleh Rasta Albanjari dari koleksi pribadi